top of page

הסופרוויז’ן מיועד למטפלים המעוניינים לקבל הדרכה מקצועית והתבוננות רחבה ומעמיקה יותר לעבודתם הטיפולית,

עינבל בעלת ניסיון של שנים רבות בהדרכה מקצועית מזמינה אתכם למקום בטוח ומכיל לעבד את ההיבטים הזוגיים של העבודה הטיפולית ולשפר את תהליך קבלת ההחלטות המקצועית, לדון בדילמות שאתם מביאים מהתהליך עם המטופל ולבחון דרכי טיפול.

 לצד החלק המקצועי, אני מזמינה אתכם להביא את החוויה האישית שלכם כמטפלים ולמצוא בהדרכה מרחב אישי מוגן ובטוח לעבד את התהליכים הרגשיים המלווים אתכם במהלך עבודתכם.

INBAL-31.jpg
bottom of page